Wyszukiwanie posesji

Kategorie

Pozemky

Nalezená lokalita:

zobrazit na mapě

Pozemky v lokalitě:

Podatki lokalne - podatek pobytowy

Na ogół opłatę tę uiszczają osoby niezameldowane w gminie, które przebywają odpłatnie w tej gminie maksymalnie przez 60 kolejnych dni kalendarzowych u indywidualnego dostawcy pobytu. Podstawą opłaty pobytowej jest liczba rozpoczętych dni pobytu, z wyłączeniem dnia rozpoczęcia pobytu. Wysokość opłaty za pobyt wynosi maksymalnie 50 CZK. Zalecamy zweryfikowanie konkretnej wysokości opłaty w odpowiedniej gminie. Płatnikiem podatku pobytowego jest świadczeniodawca opłaconego pobytu (wynajmujący), który zobowiązany jest pobrać opłatę od podatnika – osoby zakwaterowanej. Wynajmujący jest również zobowiązany do prowadzenia książeczki meldunkowej w formie papierowej lub elektronicznej, w której odnotowuje dzień rozpoczęcia i zakończenia pobytu, imię lub imiona i nazwiska zakwaterowanego oraz jego adres miejsca zameldowania lub podobnego miejsca za granicą , data urodzenia, numer i rodzaj dowodu osobistego wysokość pobranej opłaty lub powód zwolnienia z opłaty. Wpisy w ewidencji muszą być prowadzone prawidłowo, kompletnie, konkluzywnie, jasno, zrozumiale, w sposób gwarantujący trwałość wpisów i muszą być uporządkowane w czasie. Zawsze zalecamy weryfikację obowiązku uiszczania opłat lokalnych w odpowiednim urzędzie gminy lub innym właściwym organie samorządu terytorialnego.