Wyszukiwanie posesji

Kategorie

Pozemky

Nalezená lokalita:

zobrazit na mapě

Pozemky v lokalitě:

A co z odpowiedzialnością za szkody majątkowe?

Szkody spowodowane przez gościa na działce
Goście są co do zasady zobowiązani do zwrotu gruntu w stanie, w jakim został przejęty. Jeżeli gość wyrządzi szkodę gruntowi lub jego wyposażeniu, ponosi on ogólną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Jednak odpowiedzialność za szkody może w niektórych przypadkach być objęta uzgodnionym ubezpieczeniem. Jeżeli np. gość wyrządzi szkodę swojemu pojazdowi, to z reguły możliwe byłoby zastosowanie ubezpieczenia OC komunikacyjnego (tzw. OC obowiązkowego). Stosunkowo powszechne jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tzw. ubezpieczenie „głupoty”). Ubezpieczenie to często jest częścią pakietu w ramach innego uzgodnionego ubezpieczenia, takiego jak ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można co do zasady zastosować w przypadku szkód spowodowanych normalną działalnością, w tym rekreacją – na przykład w przypadku uszkodzenia dzierżawionego gruntu. Dlatego zalecamy gościom rozważenie zorganizowania odpowiedniego ubezpieczenia. Należy pamiętać, że warunki poszczególnych produktów ubezpieczeniowych mogą się różnić.

Szkody wyrządzone w mieniu gościa
Jeżeli właściciel nie zapewnił w wystarczającym stopniu odpowiedniego stanu swojego gruntu i z tego powodu (np. założenie drzewa itp.) doszło do szkody w mieniu lub zdrowiu gościa lub innej osoby, to z reguły wynajmujący może być odpowiedzialny za szkodę. W tym kontekście należy jednak podkreślić, że właściciel zawsze odpowiada za stan swojego gruntu – niezależnie od tego, czy grunt ten dzierżawił, czy nie. Jednocześnie zawsze będzie to zależało od konkretnych okoliczności, a w niektórych przypadkach właściciel może zostać zwolniony z odpowiedzialności za szkodę. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli np. drzewo samo upadnie, właściciel gruntu zostanie zwolniony z odpowiedzialności, jeśli udowodni, że nie zaniedbał właściwego nadzoru gruntu (tj. że dokonał należytej inspekcji gruntu i zachorował). drzewa w czasie itp.) .